background
Om Diamanter

OM DIAMANTER

  • Generelt
  • Carat/vekt
  • Clarity/renhet
  • Color/farge
  • Cut/slip

Generelt

Ca.80% av diamantforkomster verden over, er av industriell kvalitet. Det vil si at diamantkrystallene har en farge og inneslutninger som gjør at de ikke vil være attraktive når de er ferdig slipt og satt i et smykke. De resterende 20 % går til smykkeindustrien, hvor de først blir slipt og deretter kvalitetsgradert. De største, reneste og mest fargeløse er med få unntak de sjeldneste, og dermed også de som har den høyeste prisen.

Det er disse 3 kategoriene i tillegg til slipekvaliteten, som i fellesskap utgjør diamantens pris. På engelsk heter disse kategoriene "Carat - Color - Clarity - Cut" som igjen blir kalt "The four C´s".

I Oslo DiamantSenter AS har vi også en 5.te ”C” – som står for ”Confidence” (tillit).

Carat/vekt

Vektenheten for edelstener heter carat (ct.), og sammenlignet med det metriske systemet utgjør 1,00ct.=0,2gram. Dersom en diamant er slipt til en rund brilliant, med de riktige proporsjonene, vil de forskjellige vektklassene ha følgende mål (diameter).
 

0,05ct. = 2,3mm.
0,10ct. = 3,0mm.
0,15ct. = 3,4mm.
0,20ct. = 3,8mm.
0,25ct. = 4,0mm.
0,30ct. = 4,3mm.
0,40ct. = 4,8mm.
0,50ct. = 5,1mm.
0,75ct. = 5,9mm.
1,00ct. = 6,5mm.
1,50ct. = 7,5mm.
2,00ct. = 8,2mm.

 

Clarity/renhet

Under diamantens krystalliseringsprosess kan det ha oppstått forhold som har forårsaket at det har kommet små særtegn/urenheter inni krystallene. Disse særtegnene vil aldri bli helt like i to diamanter, og kalles derfor også diamantens fingeravtrykk. De reneste diamantene er de mest sjeldne, og derfor også de mest kostbare.

Det er særtegnenes størrelse, farge, antall og beskaffenhet i diamanten som plasserer dem på renhetsskalaen. Graderingen er forutsatt gjort av "en øvet fagmann, under 10 ganger forstørrelse og med ideelle lysforhold".Nedenfor finner du renhetskalaen som er fastsatt i Skandinavisk diamantnomenklatur.

Skan.DN. / Forklaring

FL (Flawless) Fri for indre og ytre særtegn.
IF (Internally flawless) Fri for indre særtegn.
VVS (Very very small) Meget meget små inneslutninger.
VS (Very small) Meget små inneslutninger.
SI (Slightly included) Små inneslutninger.
P1 (Piqué 1) Inneslutninger 1
P2 (Piqué 2) Inneslutninger 2
P3 (Piqué 3) Inneslutninger 3

Diamanter med størrelse fra 0,50ct. og oppover, bør i renhetsgradene VVS - VS - SI, graderes med undergradene 1 og 2. F.eks.VS1 og VS2

Color/farge

Fra naturen finnes diamanter i alle regnbuens farger. De sjeldneste og mest populære er de som er mest fargeløse, i tillegg til de som har en så sterk og klar farge at de karakteriseres som en "Fancy"-farge. De fargeløse diamantene er nok de vi kjenner til best, da de er de vanligste i smykker her i landet. Disse blir gradert for sin grad av fargeløshet. Her snakker vi om meget små forskjeller, som kun kan oppdages under ideelle lysforhold.

Nedenfor finner du fargegraderingskalaen som er fastsatt i Skandinavisk diamantnomenklatur, sammenlignet med skalaen som brukes i USA (GIA).

Skan.DN. / Forkortelse / GIA / Forklaring

River   Riv. D / E             Usedvanlig sjelden fargeløs.
Top Wesselton                                TW F / G Sjelden fargeløs.
Wesselton W H Fargeløs.
Top Crystal T.CR. I Lett tonet fargeløs.
Crystal CR JK Tonet fargeløs.
Top Cape T.C. KL Lett tonet gul/brun/grå.
Cape C MN Tonet gul/brun/grå.
Light Yellow LY OPQ Lys gul

 

Cut/slip

Slipegraden er uten tvil den viktigste av de 4 C´ene. Det er jo slipen av diamanten som skal fange opp lyset og sende det tilbake til øyet som ser.

Slipegraden er basert på 3 faktorer, proporsjonene - symmetrien - finishen. Disse 3 faktorene vil isammen gi slipegraden. Proporsjonene er kanskje den viktigste, og er vitenskapelig regnet ut for å få maksimal brillians. Enhver fravikelse fra disse normene resulterer i lyslekkasje.

Slipegraden har stor innvirkning på prisen. Faktum er at to diamanter, med samme vekt og som begge er gradert med samme farge- og renhetsgrad, kan variere opptil 70% i pris.

Nedenfor finner du graderingskalaen for slip som er fastsatt i Skandinavisk diamantnomenklatur, sammenlignet med skalaen som brukes i USA (GIA).
 

Skan.DN / Undergrad / GIA

    Ideal
    Excellent
Meget god                 0-1-2 Very good (vg)
God 3-4-5 Good (g)
Middels 6-7-8 Fair (f)
Dårlig 9-10 Poor (p)

Sertifikater på alle smykker der diamantene står for det meste av smykkets verdi, bør inneholde slipegraden.